• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Вдосконалюємо мовленнєву компетентність

Індивідуальна мовна культура є чи не найголовнішим складником загальної культури кожної людини. Ні в чому так яскраво не відбивається інтелектуальний портрет особистості, як у її мовленні. ″З того, як говорить та чи та людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту та культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова, багатшою на лексичний запас, розмаїтішою епітетами, метафорами, влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів‘їв, приказок і приповідок. У природі не буває людей, що визначились би високим інтелектом і водночас примітивною, як у первісного дикуна, мовою″, – писав Б.Д. Антоненко-Давидович

Не матиме належного авторитету той учитель, який не вміє правильно висловити свою думку, дібрати лексичні вирази відповідно до конкретної ситуації, не користується образними, емоційно-експресивними, інтонаційними можливостями мовлення в процесі спілкування. Щоб реалізуватися на фаховому рівні, сучасний педагог повинен володіти всіма виражальними засобами літературної мови. Основною її ознакою є наявність норм, історично усталених і соціально закріплених правил, які є обов‘язковими для всіх незалежно від професійної, соціальної чи територіальної належності.

Для вчителів математики

Наголошуй правильно!

одинадцять, чотирнадцять, симетрія, асиметрія

З числівниками два, три, чотири вживай іменники у формі множини. До прикладу: два фахівці, три директори, чотири учителі.

Кiлькiсть переглядiв: 298

Коментарi